REFUNDACJA NAPRAWY NFZ

Regulamin serwisu

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 06.12.2013 r. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie NFZ na naprawę sprzętu rehabilitacyjnego takiego jak wózek inwalidzki, pionizator ?

Warunkiem ubiegania się o refundację jest ubezpieczenie w NFZ. Pacjenci ubezpieczeni mają prawo do nabycia i naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z obowiązującymi limitami. Można starać się o limit dofinasowania do naprawy przedmiotu ortopedycznego na przykład wózka inwalidzkiego, jeśli został on wcześniej zakupiony także za pośrednictwem dofinasowania NFZ ( nie dotyczy to prywatnych zakupów bez udziału dofinasowań publicznych NFZ).

Podstawą refundacji jest posiadanie zlecenia o przyznanie refundacji na naprawę przedmiotu ortopedycznego. W załączeniu poniżej znajdziecie Państwo obowiązujący druk zlecenia na naprawę NFZ. W następnej kolejności Pacjent wypełnia załączony druk w części dla siebie przeznaczonej, gdzie określa jaki produkt posiada i co chciałby naprawić. Następnie pacjent lub upoważniona przez niego osoba musi potwierdzić wypisane przez niego zlecenie na naprawę we właściwym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia . Z tak potwierdzonym zleceniem Pacjent lub upoważniona przez niego osoba udaje się do realizatora zlecenia – Serwis Mobilex Sp. z o.o. i realizuje zarówno naprawę jak i powyżej opisane dofinansowanie NFZ.

Aktualnie Mobilex Sp. z o.o. realizuje zlecenia Narodowego Funduszu Zdrowia z terenu całej Polski.

Masz problem z wpłaceniem udziału własnego przy naprawie sprzętu ortopedycznego lub naprawa sprzętu rehabilitacyjnego przekracza limit dofinansowania NFZ – Zwróć się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jak uzyskać dofinansowanie na naprawę z PCPR-u lub MOPS-u?

1. Dofinansowanie dodatkowe na naprawę przedmiotów ortopedycznych przez NFZ

Jeśli naprawa przedmiotu ortopedycznego została już przyznana a więc zatwierdzona przez punkt ewidencyjny oddziału NFZ jak opisano powyżej , pacjent może się starać się o refundacje z tej placówki. Instytucje te mogą dofinansować do 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na daną naprawę przedmiotu ortopedycznego, w zależności jak wysoko naprawa przekracza wartość limitu NFZ.

REALIZUJEMY poniższe dofinansowania na przedmioty ortopedyczne w tym przede wszystkim na wszystkie rodzaje wózków inwalidzkich:

Rodzaj sprzętu Kod NFZ Limit NFZ Wartość
Naprawa Pionizator P.125.N 600,00 zł 600,00 zł
Naprawa Pionizator z dofinansowaniem 80% P.125.N 600,00 zł 1080,00 zł
Naprawa Pionizator z dofinansowaniem 150% P.125.N 600,00 zł 1500,00 zł
Naprawa wózek inwalidzki ręczny P.127.N 180,00 zł 180,00 zł
Naprawa wózek inwalidzki ręczny z dofinansowaniem 80% P.127.N 180,00 zł 324,00 zł
Naprawa wózek inwalidzki ręczny z dofinansowaniem 150% P.127.N 180,00 zł 450,00 zł
Naprawa wózek inwalidzki ręczny dziecięcy P.128.01.N 180,00 zł 180,00 zł
Naprawa wózek inwalidzki ręczny dziecięcy z dofinansowaniem 80% P.128.01.N 180,00 zł 324,00 zł
Naprawa wózek inwalidzki ręczny dziecięcy z dofinansowaniem 150% P.128.01.N 180,00 zł 450,00 zł
Naprawa wózek inwalidzki lekki na szybkozłączach składany P.129.00.N 510,00 zł 510,00 zł
Naprawa wózek inwalidzki lekki na szybkozłączach składany z dofinansowaniem 80% P.129.00.N 510,00 zł 918,00 zł
Naprawa wózek inwalidzki lekki na szybkozłączach składany z dofinansowaniem 150% P.129.00.N 510,00 zł 1275,00 zł
Naprawa wózek inwalidzki lekki na szybkozłączach składany P.129.01.N 510,00 zł 510,00 zł
Naprawa wózek inwalidzki lekki na szybkozłączach składany z dofinansowaniem 80% P.129.01.N 510,00 zł 918,00 zł
Naprawa wózek inwalidzki lekki na szybkozłączach składany z dofinansowaniem 150% P.129.01.N 510,00 zł 1275,00 zł
Naprawa – wózek inwalidzki specjalny P.130.00.N 900,00 zł 900,00 zł
Naprawa – wózek inwalidzki specjalny z dofinansowaniem 80% P.130.00.N 900,00 zł 1620,00 zł
Naprawa – wózek inwalidzki specjalny z dofinansowaniem 150% P.130.00.N 900,00 zł 2250,00 zł
Naprawa – Wózek inwalidzki dziecięcy, spersonizowany, specjalnie doposażony P.131.01.N 900,00 zł 900,00 zł
Naprawa – Wózek inwalidzki dziecięcy, spersonizowany, specjalnie doposażony z dofinansowaniem 80% P.131.01.N 900,00 zł 900,00 zł
Naprawa – Wózek inwalidzki dziecięcy, spersonizowany, specjalnie doposażony z dofinansowaniem 150% P.131.01.N 900,00 zł 2250,00 zł

Np. Limit kwoty refundowanej przez NFZ na wózek inwalidzki wynosi 180 zł (refundacja 100% do kwoty limitu), ale cena naprawy wózka przewyższa ten limit. Starając się o dofinansowanie możesz uzyskać maksymalnie 150% kwoty limitu, co w tym przypadku wynosi 300 zł. Po przyznaniu takiego dofinansowania będziesz w sumie dysponować kwotą 480 zł i naprawisz ten wózek bez udziału własnego.

Aby otrzymać dofinansowanie dodatkowe na naprawę należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

  1. Ksero zlecenia (wniosku) na naprawę zatwierdzonego przez NFZ.
  2. Fakturę lub fakturę Pro formę od Mobilex Sp. z o.o. na naprawę sprzętu rehabilitacyjnego – jaka ma być dokonana albo już została dokonana (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ).
  3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
  5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
  6. Numer NIP.

W razie jakichkolwiek problemów udzielimy Państwu informacji telefonicznej
Zadzwoń – (42) 280 92 50 i e-mail – serwis@mobilex.pl