AKTYWNY SAMORZĄD

Regulamin serwisu

Jest to program , który wspiera i prowadzi ważną politykę społeczną w zakresie likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu można znaleźć w MODULE I,, obszar C to przede wszystkim :

  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem niepełnosprawności (do 16-stego roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem niepełnosprawności (do 16-stego roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Dużo więcej można przeczytać poniżej w udostępnionym linku : Dokument PDF

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

W razie jakichkolwiek problemów udzielimy Państwu informacji telefonicznej
Zadzwoń – (42) 280 92 50 i e-mail – serwis@mobilex.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą wózków elektrycznych.
Nie możesz poradzić sobie z formalnościami? Zadzwoń do naszego przedstawiciela lub skontaktuj się z najbliższym sklepem Medycznym Galeria Zdrowia.

Specjalistyczne sklepy rehabilitacyjno – ortopedyczne
logo-galeria
Sklep w Krakowie tel. (12) 411-59-97 ul.29 Listopada 83
Sklep w Łodzi tel. (42) 636-42-53 ul. Radwańska 23/1
Hurtownia w Łodzi, el ( 42) 280 92 50, ul. Duńska 3/5