REGULAMIN

Regulamin serwisuSzanowni Państwo!

Dziękujemy za wybór serwisu Mobilex Sp. z o.o.

Wszelka korespondencja związana z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym powinna odbywać się między Państwem a naszym działem serwisu. Dla pewności, że wszystkie informacje będą odnotowane i zapamiętane proszę zawsze kontaktować się z osobą prowadząca daną sprawę serwisową, którą może być doradca serwisowy czy nasz manager serwisu, wymieniony w zakładce KONTAKT na naszej stronie internetowej.

Mobilex Sp. z o.o. udziela klientowi gwarancji na naprawę:

 • Wymieniona część przy naprawie na nową – 2 lata, nie przedłuża zgodności z umową całego produktu
 • Wymieniona część przy naprawie na używaną – 1 rok, nie przedłuża zgodności z umową na całość produktu
 • Produkt wymieniony na nowy – termin zgodności z umową biegnie na nowo 2 lata.
 • Okres gwarancji na wymienione akumulatory wynosi 12 miesięcy
 • Okres gwarancji na materac przeciwodleżynowy wynosi 6 miesięcy – nie dotyczy kompresora

Regulamin serwisu

Dodatkowe wymagania i warunki:

 • Sprzęt należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi.
 • Gwarancją nie objęte są uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku:
  – niewłaściwego użytkowania i przechowywania sprzętu
  – niewłaściwej konserwacji
  – dokonywania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstukcyjnych
  – uszkodzeń mechanicznych
 • Uszkodzony sprzęt dostarcza do punktu sprzedaży nabywca lub przesyła wraz z kartą gwarancyjną bezpośrednio do Gwaranta. Jeśli naprawa jest gwarancyjna w rozumieniu klienta i Mobilex Sp. z o.o. pokrył koszty dostawy produktu do serwisu, a serwis naprawy nie uzna jako gwarancyjnej, wówczas klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu w obie strony.
 • Sprzęt oddawany do naprawy powinien spełniać podstawowe warunki higieny.
 • Karta gwarancyjna ważna jest tylko z pieczątką punktu sprzedaży, datą sprzedaży, podpisem sprzedającego oraz wpisanym rodzajem i numerem seryjnym sprzętu – jeżeli go posiada.
 • Duplikaty kart gwarancyjnych nie będą wydawane
 • Użytkowanie sprzętu niezgodnie z instrukcją powoduje utratę uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji
 • Części wymienione na nowe w okresie gwarancji nie wydłużają czasu trwania gwarancji na cały produkt.

Informacje dodatkowe:

 1. Koszt każdej naprawy ustalany jest indywidualnie w zależności od jej zakresu, stopnia skomplikowania a także miejsca zamieszkania klienta – co wpływa na koszt transportu.
 2. Zawsze możliwa jest odpłatna wizyta serwisanta w domu u klienta – koszt ustala się indywidualnie
 3. Zwykle transport naprawianych produktów dokonywany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, z którą Mobilex Sp. z o.o. posiada umowę o współpracy, dzięki czemu koszty przesyłek są niższe dla każdego klienta.
 4. Klient ma możliwość zapłaty za naprawę w postaci:
  – gotówka
  – przelew bankowy: Svenska Handelsbanken 47 2250 0001 0000 0040 0418 1251
  – za pobraniem, czyli przy odbiorze sprzętu, dostawa firmą kurierską, kurier pobiera opłatę za naprawę w imieniu Mobilex. Przed wysyłką ustalona jest kwota pobrania.

Informacje dotyczące opłat depozytowych za akumulatory:

INFORMACJA DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH w sprawie zwrotu zużytych akumulatorów oraz w sprawie opłat depozytowych: Z uwagi na treść art. 21 ustawy z dn. 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jedn. w Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), uprzejmie informujemy, że:

 1. Sprzedawca detaliczny akumulatora kwasowo-ołowiowego jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora.
 2. Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do pobrania opłaty depozytowej, jeżeli przy sprzedaży akumulatora kwasowo-ołowiowego kupujący nie przekazał mu zużytego akumulatora.
 3. Stawka opłaty depozytowej wynosi 36,90 zł za sztukę brutto.
 4. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1, przy sprzedaży akumulatora kwasowo-ołowiowego potwierdza na fakturze VAT lub paragonie fiskalnym wysokość pobranej opłaty depozytowej.
 5. Sprzedawca detaliczny, który pobrał opłatę depozytową, jest obowiązany, w terminie 30 dni od daty sprzedaży akumulatora kwasowo-ołowiowego, przyjąć zużyty akumulator i zwrócić opłatę depozytową. Sprzedawca detaliczny potwierdza zwrot opłaty depozytowej na fakturze VAT korygującej.