KONTAKT

SERWIS WÓZKÓW INWALIDZKICH:
Mobilex Sp. z o.o.
91-204 Łódź, ul. Duńska 3/5
NIP: 728-23-59-542 Numer KRS: 0000048609
w sądzie rejonowym dla Łodzi Śródmieście XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 390000zł

Manager serwisu:
Robert Wiatr – tel. (042) 280 92 50
e-mail: serwis@mobilex.pl

Doradcy serwisu:
Remigiusz Szadkowski – tel. (42) 280 92 50
Sylwester Wira – tel. (42) 280 92 50